PAPERMAN X PINKPLANET MEMBER CARD

19-02-2019
FAQ

Quyền lợi, cách nâng hạng thành viên, cách tích và sử dụng điểm khi đăng ký là thành viên của Paperman Và Pink Planet

- Cách trở thành thành viên của Paperman và Pink Planet:

 • Bạn có thể đăng ký để trở thành thành viên của Paperman và Pink Planet trực tiếp tại các chi nhánh của Shop.
 • Khi Bạn có tổng giá trị mua hàng tại Shop Từ 1.000.000 đồng trở lên sẽ được trở thành thành viên VIP và được cấp thẻ VIP.

- Cách sử dụng thẻ:

 • Đối với thành viên thường: Bạn vui lòng đọc số điện thoại và tên cho nhân viên để được tích và đổi điểm.
 • Đối với thành viên VIP: Bạn vui lòng đưa thẻ cho nhân viên để được giảm giá, tích hoặc đổi điểm.

- Quyền lợi khi là thành viên của Paperman và Pink Planet  

 •  Thành viên thường: 
  • Được tích 5% tổng giá trị hóa đơn mỗi khi mua hàng tại Shop
  • Số điểm tích được sẽ được quy đổi thành tiền để trừ trực tiếp vào những lần mua hàng sau. Ví dụ: Hóa đơn 500.000d sẽ tích được 25.000d. Bạn có thể dùng 25.000d này để trừ vào hóa đơn cho lần mua hàng sau. 
 • Thành Viên VIP:
  • Được tích 5% tổng giá trị hóa đơn mỗi khi mua hàng tại Shop.
  • Được giảm 5% tổng giá trị hóa đơn mỗi khi mua hàng tại Shop.
  • Số điểm tích được sẽ được quy đổi thành tiền để trừ trực tiếp vào những lần mua hàng sau. Ví dụ: Hóa đơn 500.000d sẽ được giảm 25.000d và tích được 23.750d. Bạn có thể dùng 25.000d này để trừ vào hóa đơn cho lần mua hàng sau.
  • Giảm 20% tổng hóa đơn khi bạn mua hàng vào ngày sinh nhật.

 

Bài viết liên quan

PAPERMAN ĐÃ CÓ MẶT TẠI ĐÀ NẴNG
Jul 22, 2018

PAPERMAN ĐÃ CÓ MẶT TẠI ĐÀ NẴNG

8/6/2018 vừa qua PAPERMAN đã về với các bạn Đà Nẵng thân yêu đây ạ!
FAQ
Aug 09, 2018

FAQ

Facebook